Forside

På Fyns Kunstskole tages der hensyn til den enkelte elev, således at kurserne kan bruges som forskole til f.eks. kunstakademier, brugskunstskoler m.m. eller benyttes af studerende der ønsker at dygtiggøre sig, og samtidig være i et inspirerende miljø. Vi prioritere en høj faglig interesse, undervisere der er udøvende kunstnere og uddannet til at undervise i klassiske færdigheder.

TEGNING – Det er tegneundervisningens mål at give eleverne et solidt kendskab til tegning, noget der er helt fundamentalt, hvis man senere ønsker at beskæftige sig med maleri, grafik eller helt andre udtryksformer. Der undervises i tegning af opstilling, gips og portræt, plus udendørsstudier, og der tegnes efter levende model, både croquis-tegning og længere modelstudier.

MALERI – Der undervises i forskellige teknikker f.eks. olie, tempera, og akvarel plus den nødvendige håndværksmæssige kunnen samt farveteori m.m. Den enkelte lærer vil udover dette undervise på sin helt personlige måde, og bruge sin viden der  hvor  styrke og begejstring er størst.